Gezondheid vanuit de bodem

Al jaren ligt de focus binnen de agrarische sector niet meer op kwaliteit, maar op kwantiteit.
Meer is beter! Dat denkt de voedselindustrie.
Meer is niet beter, beter is beter!

Eenzijdige bemesting heeft er voor gezorgd dat de mineralen in de bodem in onbalans zijn en dat er sporenelementen zijn verdwenen. Wat niet in de bodem zit, kan natuurlijk ook niet opgenomen worden. Wij van C-Cycle zorgen er voor dat dit weer in orde komt, op een natuurlijke manier, zoals het hoort te zijn! Een gezondere bodem, voor gezondere gewassen en gezonder voedsel.

Wij willen terug naar een gezonde, natuurlijke kringloop van bodem tot voedsel!

Grondanalyse

We voeren een analyse uit om de huidige staat van de grond vast te stellen

Bodem verbeteren

Aan de hand van een specifiek plan verbeteren we de bodemkwaliteit

Gezond eindproduct

Door een gezondere bodem, zorgen we voor gezondere eindproducten!

Wat doet C-Cycle voor jou?

De kringloop die samenhangt met het produceren van voedsel proberen wij te verbeteren: een gezondere bodem zorgt voor gezonder veevoer, wat op haar beurt weer zorgt voor betere dierlijke mest om het land te bemesten. Uiteindelijk levert dit gezondere, voedzamere eindproducten op.

Met gezondere producten en een betere grond proberen wij de kostprijs bij onze klanten te laten dalen. Wij van C-Cycle adviseren en ondersteunen onze klanten in het bereiken van deze doelen. Daarnaast kunnen wij alle hulpstoffen leveren die hier voor nodig zijn, kijk maar eens in onze webshop.

Melkveehouder
Een lagere kostprijs per kilogram melk door een hogere gewasopbrengst, een ...
MEER...
Akkerbouwer
Een meeropbrengst realiseren en tegelijkertijd kwalitatief betere producten...
MEER...
Loonwerker
Niet concurreren op prijs, maar op service en kwaliteit. Meer waarde toevoe...
MEER...
Consument
De kwaliteit van ons voedsel neemt al jaren af. Voedingssupplementen sluipe...
MEER...

Waarom Gezondheid
‘toevoegen’ als de natuur
dit zelf voor ons kan doen?

Bij C-Cycle zijn we het zat dat er nauwelijks wordt gekeken naar de bodemconditie. “We putten onze landbouwgronden uit voor een maximale opbrengst. Wat is de betekenis van een maximale opbrengst als de voedingstoffen uit ons voedsel verdwijnen?”

Om meer van het land te halen is het niet nodig om de landbouwgrond uit te putten. Wij van C-Cycle hebben een manier bedacht waarbij meeropbrengst niet de enige meerwaarde is die gerealiseerd wordt. De echte meerwaarde zit in de kwaliteit van de grond, die verbetert sterk en vloeit door in de rest van de kringloop.

Het verhaal