Betere grond,
Betere gewassen

Laten we eerlijk zijn, een ondernemer wil toch gewoon kwaliteitsproducten leveren? Dit wordt voor akkerbouwers steeds moeilijker. Door de lage prijzen die zij de laatste jaren voor hun gewassen krijgen, betekent dat er alleen maar kilo’s geproduceerd worden. Landbouwgrond wordt steeds verder uitgeput voor een zo groot mogelijke oogst, waardoor de voedingswaarden en daarmee de kwaliteit afneemt. Gewasbeschermingsmiddelen nemen af en we worden hierdoor gedwongen andere oplossingen te bedenken.

Met behulp van een grondige bodemanalyse wordt er een plan op maat gemaakt voor jouw specifieke stuk landbouwgrond. De juiste structuur, mineralenbalans, sporenelementen, en een actief bodemleven zijn essentieel voor een optimale conditie van de bodem. We zorgen dat de fotosynthese en biologie maximaal wordt ondersteund. De gewassen worden zo op een natuurlijke wijze gezonder en sterker. De kwaliteit van de gewassen verbetert, wat op een natuurlijke manier uit zichzelf leidt tot meeropbrengst. Twee vliegen in één klap dus.

Wil je de conditie van jouw landbouwgrond ook verbeteren? Neem contact met ons op!

Contact

Betere bodemkwaliteit

Voedzamer eindproduct

Dalende kostprijs

Hogere opbrengst

Door een lagere input verminderde milieubelasting, verhoogde biodiversiteit.

Onafhankelijke ondersteuning op maat