Betere grond,

Gezonde dieren en gewassen,
tevreden klanten

De lage prijzen voor producten in de agrarische sector werken door op loonwerkers. Er wordt geconcurreerd op prijs en dat gaat juist ten koste van de kwaliteit. Dit brengt de continuïteit van loonwerkers in gevaar.

C-Cycle zorgt er voor dat ook loonwerkers weer echt waarde kunnen toevoegen voor hun klanten, onderscheidend kunnen werken. Je doet gewoon waar je goed in bent, eventueel met behulp van precisielandbouw. C-Cycle ondersteunt je om de rentabiliteit van de bedrijfsvoering van je klanten te verhogen. De bodemkwaliteit is hierbij leidend. Door de grondkwaliteit bij je klanten plaatsspecifiek in beeld te brengen krijgen we inzicht en hebben we handvaten hoe deze kwaliteit te verbeteren. Met een specifiek voor jouw klant gemaakt plan van aanpak waarin de wensen van je klant leidend zijn gaan we de rentabiliteit van zijn bedrijfsvoering verhogen.  Jij als loonwerker krijgt hierbij de opdracht om dit plan van aanpak uit te voeren en wordt door C-Cycle ondersteund om de gestelde doelen te bereiken. In het geval dat je klant de behoefte heeft aan ruwvoer krijg je ook de verantwoording over de hoeveelheid en kwaliteit van het te telen ruwvoer. C-Cycle ondersteund je door grondanalyses uit te voeren, met de planning,  met hulpstoffen en technieken waardoor de conditie van de landbouwgrond van jouw klant sterk verbetert. Voor de loonwerker simpel, maar vele malen effectiever door het op maat leveren van diensten. De tevredenheid van jouw klanten zal groeien omdat zij deze effectiviteit oogsten. Klantenbinding is opeens een stuk makkelijker en verandert naar een intensieve samenwerking met je klanten.

Wil je ook meer waarde toevoegen voor jouw klant en weer concurreren op kwaliteit?
Neem contact met ons op!

Contact

Meer toegevoegde waarde voor je klant en efficiëntere inzet van je eigen mensen en machines

Concurreren op kwaliteit, niet op prijs

Verbeteren van je kennis over grond, gewas en dieren

Actieve begeleiding in aanpak, planning en product