Gezonde grond, gezonde kringloop

De bodemconditie continu verbeteren en de fotosynthese ondersteunen om gezonder voedsel te kunnen verbouwen, dat is waar C-Cycle om draait. Structureel deze kringloop verbeteren om nu en in de toekomst natuurlijk, gezond voedsel op ons bord te krijgen.

kostprijs voor de landbouwer laten dalen
Landbouwgrond verbeteren
Voedingswaarde gewassen verhogen
Melkkwaliteit verbeteren
Natuurlijk, een gezonde kringloop en deze kringloop zoveel mogelijk sluiten

Waarom c-cycle ontstaan is

Door de steeds sneller veranderende wet en regelgeving en de lage opbrengstprijzen voor hun producten is het voor ondernemers binnen de agrarische sector lastig om rendabel te blijven. De laatste decennia ligt de focus in de agrarische sector op kwantiteit, niet op kwaliteit. Dit is logisch omdat de producten veelal per kilogram verkocht worden zonder aanvullende renderende kwaliteitstoeslagen. Door eenzijdige bemesting groeit de oogst wel, maar daalt de kwaliteit van de grond en alles wat daar vanaf komt. De mineralenbalans is ernstig verstoord, sporenelementen zijn verdwenen.

Dit zorgt nu al voor ernstige problemen voor zowel de volksgezondheid, als de gezondheid van vee. De risico’s voor consumenten groeien. Het geconsumeerde voedsel is niet meer voedzaam genoeg en ondersteund in steeds mindere mate het natuurlijk immuunsysteem van mens en dier.

Wij van C-Cycle geloven dat we deze problemen bij de kern aan moeten pakken. Dit is waarom wij agrarisch loonwerk opnieuw hebben uitgevonden. Vanaf de bron tot het eindproduct, natuurlijk gezond, daar staan wij voor.

Het begon in 2013…

C-Cycle bestond al een aantal jaren als idee in het hoofd van Karel Kennes voordat er in 2013 begonnen is om dit idee in de praktijk te brengen.

Hij besloot de groeiende problematiek in de agrarische sector aan te pakken en een poging te wagen om haar weer een stap vooruit te helpen. Loonbedrijf De Schalm uit Alphen zorgde voor enthousiaste melkveeboeren die de uitdaging graag aan wilden gaan. Ook enkele akkerbouwers in Nederland en Frankrijk stelden testvelden beschikbaar. Er werd geëxperimenteerd met specifieke voedingselementen bij melkkoeien en met bemestingsvariabelen op de testvelden.

Samen met de klant…

De dienstverlening van C-Cycle is er op gericht om een lagere kostprijs te realiseren voor de eindproducten van onze klanten. Dit doen wij door samen met de klant de bodemkwaliteit te verbeteren. Gezondere eindproducten en een hogere opbrengst door een gezondere bodem.

We kijken samen met de klant in welke opzichten er verbetering op kan treden in de verzorging van de veestapel en de bewerking van de grond. Om gezond voedsel te produceren, zal de gezondheid van grond en vee allereerst gestimuleerd moeten worden. Gezondheid vanaf de bron.

Melkveehouders en akkerbouwers, maar ook loonwerkers maken deel uit van deze kringloop. Wij helpen hen graag om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Door zowel adviserend en aansturend, als uitvoerend bezig te zijn bij deze partijen, zal de gehele kringloop gezonder worden en zal de kostprijs dalen.

We doen onze stinkende best…

Om te garanderen dat wij ons uiterste best doen voor onze klanten, factureren wij aan de hand van door C-Cycle geleverde kwaliteit.

Dit is in de melk bijvoorbeeld terug te lezen uit de hoeveelheid eiwit, vet en lactose. Naast onze duidelijke intrinsieke motivatie, leidt deze extrinsieke motivatie er natuurlijk voor dat wij nog beter ons best doen om samen met de klant de gestelde doelen te behalen. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot gezondere voeding voor de consument, wat wij vanaf de bron realiseren.

Waar staan we nu…

We zijn nu een aantal jaren verder en zien al sterke verbeteringen in de melkkwaliteit van onze melkveehouders en in de mineralenbalans en het bodemleven op de testvelden van onze akkerbouwers.

Bij de melkveehouders hebben we een sterke daling in hun kostprijs per kilogram melk weten te realiseren. Bij de akkerbouwers hebben we sterkere gewassen en hogere opbrengsten gerealiseerd.

We streven bij onze aanpak naar een volhoudbare bedrijfsvoering bij onze voedselproducenten, zowel economisch, ecologisch als sociaal. We hebben veel overleg gevoerd met o.a. boeren, loonwerkers, beleidsmedewerkers, NGO’s, betrokken consumenten, onderwijs over onze aanpak. Er is met alle gesproken partijen consensus dat onze aanpak veel verder gaat dan kringloop landbouw.

We staan nu aan de vooravond om ook onze eindproducten, herkenbaar door logo en naam, in kortere ketens af te zetten. Dit biedt veel perspectief voor de toekomst!

We zijn op de goede weg, maar blijven onszelf continu uitdagen om onze methode te verbeteren!