Betere grond,

Gezonde koeien,
Betere melk

C-Cycle kan indien gewenst de melkveehouder ontzorgen door de verantwoording voor het grondbeheer en de ruwvoerteelt over te nemen en te bemiddelen bij een eventueel mestoverschot. De keuze van alleen ondersteuning om het doel te bereiken kan uiteraard ook.

Met een plan op maat, jouw landbouwgrond  en ruwvoer verbeteren. Gezondere gewassen zorgen voor beter voer en dus minder gezondheidsproblemen en betere melk.

We brengen de mineralen in balans, voegen missende sporenelementen toe en activeren het bodemleven. Dit zorgt voor een betere bodemconditie. De gewassen nemen de mineralen en sporenelementen op wanneer zij groeien. Omdat deze gewassen meestal dienen als ruwvoer voor koeien, krijgen de dieren deze mineralen en sporenelementen op een natuurlijke wijze binnen. Er is zodoende minder krachtvoer nodig. Gezonde voeding zorgt er ook voor dat koeien melk produceren die voedzamer is dan doorgaans het geval is.  De mineralenverhoudingen in het ruwvoer en de melk komen steeds beter in balans. Een ander effect is dat de koeien minder gezondheidsproblemen hebben. Al deze voordelen zorgen voor een verlaging van de input op je bedrijf en een daling van jouw kostprijs per kilogram melk.

Wilt u ook een lagere kostprijs per kilogram melk en gezonde koeien?
Neem contact met ons op!

Contact

Kostprijs per kilogram melk daalt

Melk wordt voedzamer en smakelijker

Meer tijd om jouw koeien te verzorgen

Minder krachtvoer nodig

Minder gezondheids- problemen

Onafhankelijke ondersteuning op maat